Jäsenmäärä

Vaasan seniorien jäsenmäärä on kehittynyt vuoden 2014 jälkeen suotuisasti, mutta vuoden 2018 jälkeen on ollut laskua. Viimeisten vuosien aikana osasyynä on koronaepidemia. Jäsenmäärä 31.12.2022 oli 325 jäsentä.