Jäsenmäärä

Vaasan kansallisten seniorien jäsenmäärä on kehittynyt vuoden 2014 jälkeen suotuisasti, mutta vuoden 2018 jälkeen on ollut laskua. Viimeisen vuoden aikana osasyynä on koronaepidemia. Jäsenmäärä 31.12.2020 oli 330 jäsentä.