Kansalaisaloite

Arvoisa yhdistysväki

 Suomalainen Naisliitto on tehnyt kansalaisaloitteen digitukipisteiden saamiseksi joka kuntaan.

Lainsäädännön pitää taata digitukipiste joka kuntaan. Tätä vaatii naisasiajärjestö Suomalainen Naisliitto 16.2.2024 avaamassaan kansalaisaloitteessaan.

Järjestö muistuttaa, että perustuslaki takaa kaikille kansalaisille yhdenvertaisen kohtelun. Tämä ei toteudu, kun Suomessa on nyt noin 600 000 ihmistä, digipudokkaita, jotka ovat täysin syrjässä digitaalisista palveluista. Heidän lisäkseen tuhansilla ihmisillä digilaitteiden käyttö tuottaa toistuvia vaikeuksia.

Jotta kansalaisaloitteen esitys digitukipisteistä etenee eduskunnan käsittelyyn, aloitteen taakse on saatava kuudessa kuukaudessa 16.elokuuta 2024 mennessä vähintään 50 000 kansalaisen kannatus, allekirjoitus aloitteesee

Ilman laajaa julkisuutta ja tiedon jakoa tämä ei onnistu. Siksi käännymme puoleenne. Tarvitsemme järjestökentän apua. Vain yhteisyoimin tämä onnistuu.

Toivomme teidän kertovan aloitteesta omille jäsenillenne ja toivomme heidän samalla kehoittavan viestin saajaa allekirjoittamaan aloite. 

Toiseksi vetoamme teihin, levittäkää tietoa aloitteesta eteenpäin muille järjestöille j<a tutuille toimijoille tuolla samalla viestillä allekirjoittakaa ja jakakaa eteenpäin.

Kaikkiin viesteihin kuuluu myös osoite, jossa voi kannatuksensa ilmaista.

Aloite löytyy osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/13077 tämän otsikon alta: Kunnille velvollisuus järjestää digitukea julkisena palveluna. Allekirjoitukseen vaaditaan vahva tunnistautuminen tavallisella pankkitunnuksilla.

Parhain terveisin
Suomalainen Naisliitto, Saavutettavuus-ryhmä
Kirsti Pohjonen, pj, 040 - 545 5668
Pirkko Koskinen, 050 - 444 2666
Anneli Mäkinen, 050 - 555 2951
Vuokko Kangassuo, 040 - 847 4706
Maija Kauppinen, 050 - 529 2473
Soile Hakola, 

Digitalisaation ongelmat on tunnustettava ja korjattava.

Tietotekniikka soluttautuu kaikkialle kaikkialla maailmassa. Julkisen palvelut siirtyvät yhä enenevässä määrin sähköiseksi. Suomalainen Naisliitto ei vastusta digitalisaatiota. Digihuumassa ei kuitenkaan saa unohtaa, että uusi teknologia tuottaa myös mittavia ongelmia. Saavutettavuus ei toteudu niin kuin on ajateltu. Siksi,ongelmat pitää tunnustaa ja ne pitää korjata.

Digiongelma on kaksitasoinen, osa ihmisistä, digipudokkaat, on täysin sivussa digipalveluista. Osalla on taitoja jonkin verran. Heillekään selviytyminen ei ole jatkossa itsestään selvää. Kaiken aikaa ohjelmat muuttuvat ja monimutkaistuvat

Joukko on hyvin moninainen. Siinä on paljon ikäihmisiä, mutta myös fyysinen toimintakyvyn heikkenemine, sairaus tsi vamma voivat olla este digilaitteiden käytölle, huono suomen kielen taito voi niin ikään haitata, iso joukko ovat useimmiten pienellä eläkkeellä sinnittelvät naiset. Jos ei ole rahaa, pitää valita lääkkeitä vai ruokaa. Mistä silloin löytyy rahaa älylaitteisiin?.

Asiantuntijat arvioivat digipudokkaita olevan jo 600 000 eli 10 % koko väestöstä. Yhteiskunta pysyy vakaana ja kansantalous hyötyy, kun kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti.

Asiaan liittyvä artikkeli oli juuri ilmestyneessä PATINA-lehdessä 1/2024 Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Kari Kantalaisen kirjoitus Senioriliitto tiedottaa.