Klinikka

Klinikalla ennen koronaa Google Drive pilvipalvelu ja Facebook. Näiden lisäksi Excel ja kuva harjoituksia - 30.10.2018

Toiminta korona-aikana kevät 2021

Tiedote yhdistyksen jäsenistölle tietotekniikkakerhon toiminnasta 
keväällä 2021 

Tietotekniikkakerho ja sen tietotekniikan klinikka toimivat toistaiseksi 
etäjärjestelyin, kunnes koronaa vastaan on saavutettu toimiva ja kattava 
rokotesuoja. 

Kerhon ja sen järjestämän opastuksen toimintamuotoja ovat toistaiseksi 
siten seuraavat. 

1) Parillisten viikkojen tiistaisin järjestetään klo 10:00 (huomaa 
aikaistettu kellonaika) alkaen ohjaajien ja tilaisuuteen ilmoittautuvien 
ohjattavien sekä muiden mahdollisesti kiinnostuneiden kesken yhteinen 
keskustelu- ja neuvontatilaisuus Jitsi Meet etäkokoussovelluksella. 
Ensimmäinen tällainen etätapaaminen tietotekniikan ongelmista ja 
ratkaisuista keskustelemiseksi oli ti 26.1.2021 10:00. Tapaamiseen 
ilmoittaudutaan sähköpostilla Jitsi Meet kokouksen verkko-osoitteen ja 
toimintaohjeiden saamiseksi. 

Ilmoittautuminen: seniorit.v.tietotekniikka@gmail.com 

2) Henkilökohtaista ohjausta pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään etähallintaohjelmilla kuten TeamViewer QuickSupport tai Windows 10 järjestelmään kuuluvalla "Pikaopastus" eli "Quick Assist" ohjelmalla. Ohjauksen tarkemmista järjestelyistä ja aikataulusta sovitaan suoraan ohjattavan ja ohjaajan kesken. Tietotekniikan ohjaajina toimivat (ohjaaja/sähköpostiosoite/puhelinnumero) 
 Antti Ahola antti.ahola@reginakmahola.fi 040 092 4760 
 Eero Lappalainen eero.lappalainen@netikka.fi 040 016 3559 
 Erkki Palomäki epa.palomaki@gmail.com 040 848 8415 
 Jussi Perttola jussiperttola@outlook.com 050 017 1214 
 Pentti Mäenpää penttijm@live.fi 050 562 1782 
 Sakari Kyttä sakari.kytta@gmail.com 044 974 7860 
 Seppo Tuominen seppo.tuominen@anvianet.fi 040 036 5930 
 Timo Salmi timoysalmi@gmail.com 050 511 3369 (jolle mahdolliset lisäkysymykset järjestelystä) 

3) Tietotekniikkakerholla on Facebook-ryhmä 
https://www.facebook.com/groups/VaKaSeTietotekniikkakerho jossa 
kerrotaan tietotekniikan kuulumisia ja jossa voi esittää omaan tahtiin 
kysymyksiä sekä kommentteja. 

4) Tietotekniikan kevään 2021 mahdollisista tietoiskuista ilmoitetaan 
erikseen. Tietoiskujen suunnittelua ja järjestämistä vetää ryhmä Seppo 
Tuominen, Pentti Mäenpää ja Timo Salmi 

*) Yhdistyksen (tieto)tekniikkaa ja laitteistoja hoitavat edelleen 
erikseen muun muassa Pentti Mäenpää, Sakari Kyttä ja Antti Ahola. 

Opastamme mm. seuraavissa asioissa:Vertaisohjaajina toimivat yhdistyksen jäsenet:

Windows 7 käyttö

Windows 8.1 käyttö

Windows 10 käyttö

Netin käyttö

Sähköpostin käyttö

Office ohjelman käyttö

Älypuhelimet

Android-tabletin käyttö

iPadin käyttö

Macin käyttö

Tiedostojen käsittely, tulostus, kuvankäsittely

Sukututkimus:
tiedon haku ja ohjelman käyttö

Kuvien käsittely ja hallinta

Jussi Perttola

Pentti Mäenpää

Timo Salmi

Seppo Tuominen

Eero Lappalainen

Erkki Palomäki

Antti Ahola

Sakari Kyttä
27.11.2018 Klinikalla ennätys osallistuminen 13 ohjaustuntia, 8 ohjaajaa