Salassapito”Yhdistyksen tietotekniikkakerhon klinikkaohjaajat
sitoutuvat noudattamaan salassapitovelvollisuutta,
joka jatkuu myös tehtävästä luopumisen jälkeen.”