Salassapito

- - - -

”Yhdistyksen tietotekniikkakerhon klinikkaohjaajat
sitoutuvat noudattamaan salassapitovelvollisuutta,
joka jatkuu myös tehtävästä
luopumisen jälkeen.”

- - - -