Jäsenkysely

Hyvä Seniori, 

Vaasan kansallisten seniorien hallitus on päättänyt toteuttaa jäsenkyselyn saadakseen toiminnasta palautetta. Edellinen jäsenkysely toteutettiin v. 2016.

Kansallisen senioriliiton osarahoittaja STEA (sosiaali- ja terveysministeriön alainen avustusorganisaatio) painottaa oman toiminnan arviointia ja on lisäksi kiinnostunut yhteistyökumppaneista. Näin ollen myös yhdistyksen on tarpeen arvioida omaa toimintaansa ensisijaisesti palvellakseen paremmin jäsenistöään mutta voidakseen samalla raportoida tuloksista Kansalliselle senioriliitolle.

Kyselylomakkeen mallina on käytetty Kansallisen senioriliiton Jäsenkyselyä 2018. Hallitus haluaa erityisesti painottaa numeerisen arvioinnin tärkeyttä. Kerhoja koskevien kysymysten kohdalla pyydämme vastaamaan vain niitä kerhoja koskeviin kysymyksiin, joiden toiminnassa olette olleet tai parhaillaan olette mukana. Arviointi tapahtuu kouluarvosanoilla 4 - 10.

Vastausten pohjalta lasketaan arvioinnin tulokset.

Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi. Vastatkaa myös toiminnan kehittämistä koskeviin kysymyksiin.

Kyselyyn voidaan vastata 
A. sähköisesti:
1.    avaa lomake joko saamastasi sähköpostista tai nettisivuilta kohdasta Tapahtumat/Jäsenkysely
2.    täytä lomake tietokoneella 
3.    talleta kovalevylle ja palauta se sähköpostin liitteenä 7.10.2019 mennessä
tai
B. Paperilla:
1.    ota lomake mukaan jäsentilaisuudesta 23.9. tai tulosta lomake sähköpostista tai nettisivulta kohdasta Tapahtumat/Jäsenkysely.
2.    täytä lomake käsin ja palauta se 7.10.2019 jäsentilaisuudessa.

Vastaamalla voit vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.

Toivomme runsaasti vastauksia.
Hallitus
 

Jäsenkyselylomake

Saate Jäsenkyselylomakkeelle