Edunvalvonta

Lars-Erik Gästgivars RKP (vas.), Peter Östman KD, Janne Sankelo KOK, Miia-Petra Kumpula-Natri SDP
Kuva: Jussi Perttola
Kuva: Jussi Perttola
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko Myllymäki
Kuva: Jussi Perttola


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Vaasan kaupungissa
Yhdistyksemme on edustettuna Vaasan vanhusneuvostossa. Yhdistyksellä on neuvostossa yksi varsinainen jäsen, joka on  2017-18 puheenjohtaja ja hänelle varajäsen. Lisäksi yhdistyksellä on edustukset Vaasan palvelutalosäätiö ry:n valtuuskunnassa ja hallituksessa. Yhdistys on mukana Vaasan eläkeläisten yhteistyötoimikunnassa sekä eläkeläisjärjestöjen hyvinvointipäivää suunnittelevassa työryhmässä.

Alueellisesti Pohjanmaan piirin alueella 
Piirimme Pohjanmaan Kansallinen Senioripiiri on mukana Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa on vuorollaan yksi järjestö puheenjohtajajärjestönä vuoden kerrallaan. Neuvottelukunta tekee julkilausumia, vaikuttaa Vaasan vaalipiirin kansanedustajiin ja osallistuu eläkeläisten asemaa koskevaan keskusteluun.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Toiminnallamme on kaksi tavoitetta:

o  Panostamme edunvalvontaan. Liittymällä jäseneksi suurennat joukkoamme ja lisäät painoarvoamme.

o  Viihdytämme ja kehitämme itseämme ja toisiamme erilaisten tapahtumien, tapaamisten, harrastusten ja matkojen merkeissä. ne antavat sinulle mahdollisuuden löytää uutta sisältöä elämääsi.

Yhdistys on eläkkeellä olevien elämänkatsomukseltaan kansallisia perusarvoja kunnioittavien etu- ja yhteistoimintajärjestö. Voit nauttia siitä rivijäsenen huolettomalla seniori-mielellä tai osallistumalla aktiivisesti asioiden hoitoon.

Toimit sen verran kuin tahdot ja ehdit. Hintana on kohtuullinen jäsenmaksu. Se on henkilökohtainen oma-vastuusi suomalaiseen eläkepolitiikkaan.

Kansallisten periaatteittemme säilyttäminen, seniori-tietoisuuden lisääminen, toimintamme viehätys, kiinnostavuus ja haluttavuus ovat kaiken yhteistyömme perusta. Sillä tulevaisuus ei vain tule, vaan se on tehtävä.

Kokoontumisosoitteemme on:
Eläkeläisten toimintakeskus
Ajurinkatu 14, 65100 Vaasa